Apple kommer att lansera en ny batterifunktion i iOs 11.3 som ger användaren möjlighet att kontrollera sitt batteriets kapacitet och även slå på eller slå av hanteringen av belastningstoppar.

Apple införde en funktion för att kapa tillfälliga belastningstoppar i iOS 11.2.1. Detta för att förhindra att äldre iPhone med äldre batterier slogs av. det senare är en säkerhetsfunktion för att se till att alla komponenter får den ström de behöver för att fungera.

iOS 11.3 improves this performance management feature by periodically assessing the level of performance management necessary to avoid unexpected shutdowns. If the battery health is able to support the observed peak power requirements, the amount of performance management will be lowered. If an unexpected shutdown occurs again, then performance management will increase. This assessment is ongoing, allowing more adaptive performance management.

Funktionen har lett till ett femtiotal stämningar och en gruppklagan riktad mot Apple i USA (såklart!) och Apple har också fått svara på frågor från politiker och myndigheter.

Apple har också lämnat mer information om funktionen och hur nyare modeller hanterar batteriets åldrande.

iPhone 8, iPhone 8 Plus, and iPhone X models include hardware updates that allow a more advanced performance management system that more precisely allows iOS to anticipate and avoid an unexpected shutdown.

Sitter du med en ny modell av iPhone så har du annan hårdvara som ska hantera kapacitetstoppar bättre än tidigare modeller.

Missa inte Mackens fråga!
Share This