Just nu kan du köpa tre olika boxar i butiken i Pokémon GO. Frågan är då vilken?

I butiken finns nu de nya boxarna:

. special – 43 coins per sak
. great – 37 coins per sak
. ultra –  32 coins per sak

Då den lilla boxen saknar raidpass så räknar jag bort den direkt. Den torde inte vara särskilt intressant. Den ger dessutom bara runt 20 procents rabatt vilket kan jämföras med 50 procent för mellanboxen och 54 procents rabatt för den stora boxen.

Slutsatsen blir då att du bör välja den mellanstora eller den stora boxen.

Mellanboxen:

. 6 Raidpass
. 4 Inkubatorer
. 8 Starpiece
. 3 Lucky Egg

Pris: 780 coins

Ultraboxen:

. 12 Raidpass
. 8 Inkubatorer
. 20 Starpiece
. 6 Lucky Egg

Pris: 1480 coins

Vilken du ska välja handlar om hur mycket pengar du vill lägga ut och hur mycket du spelar.