Det startade med fri mjukvara för 35 år sedan. Mjukvara skulle vara fri och gratis. Det utvecklades till en ide och en vision om att utveckla mjukvara och sedan släppa källkoden så att alla andra kunde utveckla mjukvaran vidare. Open Source fyller 20 år.

Öppna, fria program är Richard Stallmans ide. En excentrisk, politiskt engagerad skäggig man som än idag driver samma ide och som grundat Free Software Foundation. Det finns motsättningar mellan företrädarna för Stallmans ide och Open Source trots att det senare egentligen kan ses som en förlängning och utveckling av de ursprungliga idéerna.

Open Source är även en kampanj för att förklara begreppet och för att skapa en licensform som gör att alla, företag, institutioner och enskilda ska kunna använda mjukvaran. Begreppet och ordet tillskrivs Christine Petersson, chef på Foresight Institute och det föddes på ett möte hos VA Linux Systems 3, 1998. Samma år bildades OSI, The Open Source Initiative.

Händelser

Historien om Open Source är fylld med enskilda, viktiga händelser som gjort att begreppet och hela rörelsen stadigt växt.

. 1998 – Netscape släpper sin källkod
. Bruce Perens, en av grundarna, skriver en definition av hur licenser ska utformas

Perens släppte också diskussionen om hur licenserna skulle se ut, lika fri och lika öppen vilket innebar att alla kunde se och följa innehåll, syfte och tanke med licenserna. Det kan tyckas vara en detalj i sammanhanget men det innebar att ett av de största problemen för att få företag att använda Open Source undanröjdes. Det finns en risk för att kommersiella projekt smittas av Open Source vilket betyder att företagen inte kan eller inte får licensiera det de utvecklar med den licens de önskar. Det var länge ett hinder för Open Source intåg i affärsvärlden men idag så finns det licenser som gör att företagen kan bygga, sälja och utveckla lösningar utan licensproblem.

Motstånd

Utvecklingen gar tagit kraft, tid och energi och det har funnits ett stort motstånd mot Open Source inom företagen. OSI har städat upp i licensdjungeln vilket varit helt nödvändigt för Open Source. Steg för steg så har motståndet luckrats upp och brutits ned.  2004 startades ett projekt att städa upp i licensdjungeln och två år senare kom License Proliferation report.

Samma år, 2006, släpptes Javaplattformen som Open Source vilket betydde att nu fanns flera riktigt stora projekt som Open Source – FreeBSD, Linux, Mozilla och Wikimedia för att nämna några.

2010 omvandlades OSI från en Open Source-organisation till att bli en samlingsplats, en paraplyorganisation för alla de olika projekten och övriga organisationerna som jobbar med och för Open Source. Idag samlar OSI inte bara Open Source utan också ett stort antal viktiga sponsorer, bland dem Microsoft, Facebook, Google och IBM. De flesta stora företag finns med på något sätt i Open Source-rörelsen och de flesta stora företag bidrar med egna projekt. En av de största är den tidigare “fienden” Microsoft. Steve Ballmer, Microsofts tidigare chef, slogs hårt mot Open Source.

Genomslag

Så hur har Open Source påverkat dig och mig som vanliga användare?

Den här bloggen använder WordPress – Open Source. Den hanteras av en server, Open Source, och så ser det ut på hela nätet. Här dominerar Open Source och nätet skulle inte existera och inte fungera utan Open Source.

Stora delar av de program, de appar och de tjänster som vi använder dagligen kommer antingen från Open Source eller styrs och drivs med Open Source. De flesta stora molntjänsterna som finns idag är utvecklade som Open Source eller kommer från sådana projekt. Open Source har på 20 år gått från något som sågs som ett hot, av företagen, till att vara en integrerad del i vår digitala tillvaro.