Sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram med flera kan vara en fantastisk möjlighet att möta andra, knyta kontakter med gamla vänner och bilda en digital gemenskap. Sociala medier kan också snabbt förvandlas till nätets kloak.

Kort efter det att 17 personer mördades vid ännu en skolskjutning i USA så kom protester från ett nytt håll, de överlevande och ungdomarna själva. Det var starka röster som nu krävde ett slut på deltagande och böner från vuxna och politiker. Ungdomarna kräver nya lagar och ett stopp för morden.

Konspirationerna

Som ett direkt resultat av det så vaknade nätets konspirationsteoretiker. De som skapar videor, bilder och som skriver texter fyllda med desinformation, lögner och grova påhopp. Ungdomarnas protester ses som ett hot mot vapenägande och amerikanskas fri- och rättigheter som innebär att med ett körkort i handen och minst 18 års ålder så kan du köpa ett automatvapen och hur mycket ammunition som helst.

Detta oavsett om du har ett brottsregister eller lider av en sjukdom som gör dig till en mycket olämplig vapenägare. De bakgrundskontroller som görs i många delstater är mycket undermåliga och den vill skaffa sig vapen kan enkelt göra det.

Utpekad

På Youtube dök det upp en video där en av de mer framträdande ungdomarna David Hogg påstods vara en “crisis actor”, en inhyrd skådespelare, som skickats fram för att exploatera och utnyttja mördade ungdomar. Videon hann att trend på Youtube med hundratusentals delningar och ett snabbt växande antal kommentarer. Nu har videon stoppats och plockats bort men först efter att den fått mycket stor spridning.

Det skulle vara lätt att avfärda de här konspirationerna som ett verk av knäppgökar men de här knäppgökarna har välbesökta hemsidor, radio- och tv-shower ute på nätet med tiotusentals besökare och följare.

Alex Jones

Alex Jones som hyllats av Donald Trump bidrar med en egen teori om att våldet kan förklaras av olika läkemedel mot psykiska sjukdomar och precis som andra vapenföreträdare så hävdar han att ett förbud eller inskränkningar mot att äga vapen är ett brott mot den amerikanska konstitutionen. Det är samma argument som den amerikanska vapen lobbyn använder ungefär som att en konstitution inte går att ändra, trots att den amerikanska konstitutionen faktiskt har ändrats flera gånger under historiens gång.

Rush Limbaugh attackerar CNN och påstår att de instruerat de överlevande ungdomarna och att de försett ungdomarna med ett manus med vad de ska säga.

Sociala medier

Alex Jones och Rush Limbaugh är högljudda röster i den här högerextremistiska kakafonin. De är katalysatorer, som leder till att enskilda drar igång sina egna kampanjer i sociala medier. Kampanjer som  de sociala medierna har svart att hantera – innan konspiratörerna till stora delar redan har hunnit att få ut sitt budskap. Videorna med lögner och påhopp på David Hogg som publicerats på Youtube har plockats bort och konton på Twitter har stängts ned men först sedan de hunnit berätta att morden aldrig ägt rum eller att alla som framträder är inhyrda skådespelare som betalats av liberaler.

Det är samma brister och samma långsamhet som exploateras av de ryska nättrollen och det är ett problem som vi borde diskutera mer och oftare.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This