Delar av källkoden till iOS 9 tycks ha läckt ut från Apple och koden finns nu upplagd på Github, tillgänglig för alla.

Det är det som kallas iBoot som lagts upp vilket är en mycket viktig och ur säkerhets synpunkt könslig del av iOS. Det är den del som kontrollerar vad som ska laddas och att resterande del av koden är säker att fortsätta att ladda och läsa in.

iOS 11

Även om det handlar om en gammal version av iOS så är det inte osannolikt att delar av koden fortfarande används i iOS 11. Det innebär att läckan kan innebära en högst påtaglig säkerhetsrisk eftersom hackare och andra kan analysera koden för att se om det finns några buggar eller säkerhetsmissar som kan exploateras.

Apple betalar också de hösta ersättningarna just för iBoot och andra ur säkerhetsysnpunkt viktiga delar av macOS, iOS och andra operativsystem i sitt buggjakt-program.

Motherboard