Unga användare lämnar Facebook medan gruppen 55 och över stadigt växer.

Det är brittiska The Guardian som skriver om nya siffror som visar att runt 700 000 färre ungdomar kommer att använda tjänsten i år. Det handlar om beräkningar och analyser men de har stöd i andra undersökningar både från USA och andra länder.

Ungdomarna, grupperna 12-17 år och 18-14 år minskar medan gruppen 55+ ökar och gruppen äldre kommer snart att vara den bästa största gruppen på den sociala tjänsten.

In 2018, 2.2 million 12- to 17-year-olds and 4.5 million 18- to 24-year-olds will regularly use Facebook in the UK, 700,000 fewer than in 2017, as younger users defect to services such as Snapchat, according to eMarketer.

Kidsen tycks dra till Snapchat och andra liknande tjänster om vi ska tro de här siffrorna.

Fotnot: Innan du går i taket över rubriken bör du kunna till att artikelförfattaren snart fyller 57.