Efter att ha spelats in i ett samtal där han hävdar att han kan begå vilka övergrepp han vill mot kvinnor eftersom han är rik och känd och efter att ha förnekat och kallat kvinnor för lögnare sedan 19 kvinnor anklagat honom för övergrepp så drar Trump ut till försvar för män som anklagats för övergrepp.

Han gör det i ett inlägg på Twitter och han gör det utifrån presumptionen att kvinnor ljuger.

Det är så det brukar låta när maktens män ställer upp för varandra – kvinnor ljuger, kanske inte alla men tillräckligt många för att det ska innebära att vi ska betvivla alla historier, alla vittnesmål och alla berättelser.

I Trumps värld så har han rätt att ta för sig. Det säger han själv i det bandade samtalet. Ser han en vacker kvinna så går han fram och kastar sig över henne.

Trump, ärkegrisen.

Kvinnor

Trump och hans kompisar för för länge sedan offrat respekt, jämställdhet och alla människors lika värde på hederns och moralens altare. Det finns ingen anledning att tro att de gamla grisarna ska ändra på sig.

Däremot lär demokraterna påminna alla väljare, inte minst kvinnor om var ärkegrisen står i frågan. De republikanska valstrategerna lär inte applådera Trumps twittrande.