Det är dags att stoppa Google och Facebook

Det är dags att stoppa Google och Facebook

Det är dags att stoppa Facebook och Google, säger DuckDuckGos skriver Gabriel Weinberg i en debattartikel på CNBC.

Princeton universitetet har ett pågående projekt där webbplatser analyseras och deras siffror visar att 76 procent av alla webbplatser har så kallade trackingfunktioner kopplade till Google – funktioner som spårar och kartlägger användaren. 24 procent av webbplatserna har trackingfunktioner kopplade till Facebook.

What you may not realize, though, is 76 percent of websites now contain hidden Google trackers, and 24 percent have hidden Facebook trackers, according to the Princeton Web Transparency & Accountability Project. The next highest is Twitter with 12 percent. It is likely that Google or Facebook are watching you on many sites you visit, in addition to tracking you when using their products.

CNBC

As a result, these two companies have amassed huge data profiles on each person, which can include your interests, purchases, search, browsing and location history, and much more. They then make your sensitive data profile available for invasive targeted advertising that can follow you around the Internet.

Följa

Det här innebär att Google och Facebook kan följa det du gör ute på nätet, vad du läser, söker efter och vilka webbplatser som du besöker. De kan samla in stora mängder data och enkelt lägga ett pussel som avslöjar dina intressen, politisk och religiös uppfattning.

Övervakningen och kartläggningen är långt mer omfattande än de flesta användare känner till. Det handlar inte om relativt oskyldiga cookiefiler som lagras i din dator utan om en mycket omfattande datainsamling om oss som individer som vare sig Google eller Facebook vill berätta om eller berätta vad det gör med alla den information som de samlar in.