Hackare tjänar 3 miljoner dollar på cryptovaluta-script

Okända hackare har lyckats att installera script som genererar cryptovalutan Monero på företagets Jenkins servrar.

Jenkins driver olika tjänster för utvecklare som används för att testa funktioner byggda med Java. Det är Jenkins hela serverpark som infekterats med script som genererar Monero.

Svaghet

Hackarna utnyttjade en svaghet och en bugg för att deras script skulle laddas ned och installeras.

Bleeping Computers

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.