Här är de nya emojis som kommer till din iPad och iPhone

Unicode 11 är nu färdigt vilket betyder att det kan komma 157 nya emojis senare i år.

Unicode hanteras av en sammanslutning The Unicode Consortium som tar fram förslag och som sedan sammanställer de nya versionerna av Unicode. Nu är alltså Unicode 11 som innehåller 157 nya ikoner.

 

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.