Ex Raids är exklusiva inbjudningar till raider på vissa platser, på utsatt tid och där du får en möjlighet att fånga MewTwo. Macken tipsar om hur du får en inbjudan.

Niantic själva säger att inbjudningar skickas ut slumpmässigt men efter vissa kriterier.

. spelare som spelar mycket
. spelare som tagit sin en bit upp bland nivåerna
. spelare som deltagit vid lyckade raider

Mot bakgrund av insamlad statistik och ett otal rapporter så finns det liten anledning att tro på Niantic. Det finns ett mönster och det handlar inte alls om att premiera spelare som spelat mycket och länge eller att spelare väljs slumpmässigt.

Vid raiden den 9 januari så gjordes en enkät bland tusentals spelare som fått en inbjudan på The Silph Road, reddit. Över hälften, 52 procent, var relativt nyblivna spelare som fick sin första inbjudan.

Parker

Här i Skellefteå är mönstret mycket tydligt – satsa på parker och det är samma mönster på andra platser. Ibland är det inte svårare än att kontrollera vilka platser som har med ordet park i namnet och pussla samman dem med platser där det tidigare har hållits Ex Raids.

Lady in the Park och Stadsparken är de två platser i Skellefteå där det har arrangerats Ex Raids och det är de enda platserna sedan i oktober förra året. Innan dess fanns även Myran och Möjligheternas Torg med bland Ex Raids. Det har även arrangerats Ex Raids utanför centralorten i Ursviken och Skelleftehamn men det var flera månader sedan.

Två platser

Så vill du öka dina chanser så raida dessa två platser, frekvent, och tänk på att inbjudningarna inte bara går ut till de som varit med på så kallade Legendary raids. Alla raider räknas, även T1 till T4 raider. Kravet är att du lyckas att besegra gymbossen.

Niantic räknar också in antalet spelare på en plats vilket betyder att du ökar dina chanser lite ytterligare om du “raidar” ett gym tillsammans med andra. Ska vi tro på alla de rapporter och analyser som finns så ökar du dina chanser om du är med på en raid mot en Legendary tillsammans med andra spelare. Å andra sidan, bort du på en ort där det är snarlikt som det är här i Skellefteå – Ex Raids på i princip bara två platser, så torde det inte spela så stor roll om du raidar ensam eller tillsammans med andra.

Mönstret stämmer

Mönstret stämmer öven på andra platser. Jag har plöjt rapporter från Tyskland, Mexico, olika orter i USA och även i Asien. Parker och platser där det tidigare arrangerats Ex Raids ligger som ett mönster överallt med ett enda undantag – sponsrade raider.

Det senare är raider som sponsras av Niantics samarbetspartners. I Sverige så har Ex raids hållits i närheten av och i mall of Scandinavia för att ta ett exempel. Utomlands så har Starbucks funnits med som sponsor för att ta ytterligare ett exempel.

Lita inte

Så lita inte på Niantic – satsa på parker och platser där det tidigare har arrangerats raider så ökar dina chanser att få en inbjudan.

Ut och raida!

Missa inte Mackens nya fråga om Apple Watch!
Share This