Ilskan växer nu över Niantics Ex raids, exklusiva raider som du måste få en inbjudan till för att kunna delta. Flera av de stora hemsidorna samlar in data och det står allt mera klart att det är ett lotteri och inte det prioriterade system som Niantic velat göra gällande.

Ex Raids är inbjudningar till speciella radier, på en speciella plats och på en utsatt tid. Flera av de senaste inbjudningarna har gått ut på vardagar, eftermiddagar vilket betyder att de som går i skolan eller som jobbar kan få svårt att delta. Det här är naturligtvis inte svårt att förutse. Folk jobbar, går i skolan och är upptagna på vardagar – speciellt efter lunch.

Trots det så har de tre senaste inbjudningarna gått ut för vardagar, eftermiddagstid.

Lotteri

För varje inbjudan som skickas ut så kommer också en hela tiden växande och tilltagande kritik. Spelare som lagt ut massor med pengar och tid för att få en inbjudan lyckas inte. Spelare som systematiskt besökt alla aktuella gym där det tidigare arrangerats Ex Raids får inga inbjudningar. Spelare som medvetet har raidat alla gym i torg och parker utan att få en inbjudan.

Spelare som varit med på en enda raid har däremot bjudits in. Familjer och kompisar som spelat tillsammans, varit med på alla raider tillsammans, har sedan fått en inbjudan på fyra spelare. En av fyra i en familj har fått en inbjudan trots att de besökt exakt samma gym.

Statistik som Silph Road sammanställt pekar mot att det handlar om ett lotteri liksom data som PokémonGoHub sammanställt. Insamlingar av information från spelare och inbjudningar motsäger Niantics utfästelser där de tidigare sagt att vissa spelare, aktiva spelare, spelare som spelar mycket och som kommit en bit upp i nivåerna skall prioriteras. Faktum är att det finns lite eller ingenting i den data som hitills har samlats in som stöder att det ska vara på det sättet.

Spela tillsammans

Niantic har också utvecklat Pokémon GO och infört ett kollektivt spelande som gör att familjer, vänner och kompisar kan spela tillsammans. Vi kan jaga Pokémons tillsammans, raida tillsammans och försöka att ta ned Gymbossar tillsammans. Det har skapats Community Events där det är tänkt att du ska träffa andra och spela tillsammans med andra under några timmar.

Ex Raids går rakt mot hela det sättet att spela. Du kan inte ta med dig någon till en ex Raid. Ni kan inte spela tillsammans och du kan inte välja tid eller plats. Det gör Niantic, av allt att döma mer eller mindre slumpmässigt.

Hela systemet med Ex Raider passar inte in i ett spel där du kan påverka de flesta andra delar. Du kan träna upp dina kast, kasta bär, använda ägg och du har en mängd verktyg som du kan ta till för att jaga ihop fler Pokémons och fler poäng – utom när det gäller ex Raids.

Då är du helt utelämnad till Niantics lotteri.

Protester

Jag har läst mängder av kommenterar, långa diskussioner på reddit och på många av de mötesplatser som finns ute på nätet där spelare möts. Inte vid något tillfälle så har jag läste en kommentar som försvarar ex Raids och som tycker att det är en god idé. Ninatic själva gör som vanligt – tiger så från det håller ser det inte ut som att vi kommer att får en förklaring.

För egen del så har jag fyra MewTwo i mitt Pokédex så det är inte utifrån att inte ha fått några inbjudningar för egen del som jag skriver den här texten. Jag har fått inbjudningar vilket inte gör att jag tycker att Ex Raids är berättigade eller att de fyller en funktion i ett annat populärt spel.

Protesterna har nu nått den grad att det på allvar börjar att talas om en bojkott av spelet. Inte så att spelare ska sluta spela men att gå över till att enbart använda gratispassen och inte lägga några pengar på spelet. Det är än så länge bara enstaka ilskna inlägg från enskilda spelare men alla vet hur snabbt kampanjer kan spridas över nätet om bara det rätta underlaget finns – ilska i det här fallet har ,ånga gånger tidigare visat sig vara en utmärkt drivkraft.

 

Missa inte Mackens fråga!
Share This