Nu saknas bara en röst för att återställa nätneutralitetsreglerna

Nu saknas bara en röst för att återställa nätneutralitetsreglerna

Demokraterna saknar nu bara en enda röst för att kunna återställa nätneutralitetsreglerna men det är för tidigt för att utropa en seger i striden.

Frågan kommer att tas upp i den amerikanska lagstiftande församlingen senaten och enligt den demokratiska minoritetsledaren Chuck Schumer så sakna nu bara en enda röst för att FCCs beslut att riva upp skyddet för nätneutraliteten ska underkännas.

Röst

Det är den republikanske senatorn Susan Collins från Maine som ställts sig på demokraternas sida och efter fyllnadsvalet förra året så förlorade republikanerna Alabama vilket betyder att Donald Trumps parti bara har en rösts övervikt i senaten.

Under det som heter Congressional Review Act så kan senaten utmana beslut fattade av amerikanska myndigheter inom 60 dagar. det gör att demokraterna nu har 30 dagar på sig att försöka att övertyga ytterligare en republikansk senator för att FCCs beslut ska underkännas.

Delstatslagar

Parallellt med det politiska arbetet så kommer flera delstater att inför nya lagar för att skydda nätneutraliteten och upphäva FCCs regelverk på delstatsnivå. California, Washington, New York, Rhode Island, Nebraska och Massachusetts har inför delstatsregler för att skydda nätneutraliteten. North Carolina och Illinois överväger att införa liknande regler.

The Hill