Microsoft varnar för prestandasänkning för Windows-datorer

Microsoft varnar för prestandasänkning för Windows-datorer

Microsoft har publicerat ett blogginlägg som går mot Intels tidigare uppgifter om att de befarade prestandasänkningar ska vara minimala, om ens märkbara.

Det ska noga understrykas att Microsofts uppgifter handlar om Windows-datorer och i första hand äldre datorer med Windows 7 och Window s8 installerat påverkas mest, negativt.

For context, on newer CPUs such as on Skylake and beyond, Intel has refined the instructions used to disable branch speculation to be more specific to indirect branches, reducing the overall performance penalty of the Spectre mitigation. Older versions of Windows have a larger performance impact because Windows 7 and Windows 8 have more user-kernel transitions because of legacy design decisions, such as all font rendering taking place in the kernel. We will publish data on benchmark performance in the weeks ahead.

Microsoft

Microsoft skriver också att det handlar om tidiga, preliminära tester som bygger på de buggfixar som Microsoft lagt till i Windows och att de fixar som kommer från intel ännu inte har installerats.

Apple

Apple har som Macken redan har kunnat berätta åtgärdat buggarna i macOS och iOS. Detta i två steg – först i operativsystemen och med en andra, kompletterande uppdatering för WebKit och Safari.

Apples egna tester visar att Mac-datorer påverkas minimalt om ens alls.

 

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This