Macken kollar in: Skandalboken om Trump

Macken kollar in: Skandalboken om Trump

Michael Wollfs bok Fire & Fury har rört om det republikanska partiet och skakat om Vita Huset. Den har kallats för en skandalbok med påhittade historier och falska citat. Macken har läst boken med alla avslöjanden om Donald Trump.

Michael Wolff säger själv att han haft mer eller mindre obegränsad tillgång till västra delen, West Wing, av Vita Huset. Donald Trump och hans pressansvarige Sarah Huckabee har ihärdigt förnekat det men det finns andra inslag i boken som talar för att Wolff i alla fall inte lägger så långt ifrån sanningen som Trump-administrationen hävdar.

Steve Bannon

Michael Wolff säger sig ha intervjuat hundratals medarbetare, däribland chefsideologen, Steve Bannon. Inledningsvis avfärdades boken som ren fiction där allt skulle vara påhittat men när Steve Bannon inte förnekade citaten utan tvärtom bad om ursäkt för dem så var det ett bevis på att Michael Wolff i alla fall inte hittat på de delarna.

Nu ska sägas direkt att detta inte är en dokumentär bok. Michael Wolfs skriver på en skönlitterärt sätt och det är svårt för att inte söka omöjligt att skilja rykten, skvaller från det som kan objektivt uppfattas som fakta. Det är ett målande språk där Wolfss inte drar sig för att beskriva vad folk tänker och känner.

Dokusåpa

Det är som att kliva rätt in i en av Donald Trumps egna dokusåpor där överspelande, överdrivet dramatik blandas med en bild av en administration där medarbetarna serverar Trump det de tror att han klarar av att hantera. Inte för krångligt, inte för upprörande utan en utvald, begränsad del av verkligheten. När de inte stryker Donald Trump medhårs och berättar vilken kompetent och duktig president han är.

En genomgående bild är medarbetare som saknar respekt för presidenten och hans familj. De gör sig roliga över Trumps bristande verbala förmågor, hans logikvurpor och hans ovilja att läsa på och faktiskt lära sig något. Michael Wolff målar upp bilden av en inkompetent, extremt egotrippad och lätt förvirrad president. En president som uppvisar de första tidiga tecknen på alzheimer eller en besläktad sjukdom.

TV

Michael Wolffs bild motsäger inte andra porträtt som tecknats av Trump. Han är en ensam president som stänger in sig på kvällen med sina tv-skärmar, sin telefon och Twitter.

Dottern, Ivanka Trump, framställs som osedvanligt korkad och svärsonen Jared Kuschner som en person som saknar moraliska skrupler. The First Lady, Melania Trump, ville aldrig bosätta sig i Vita Huset och hoppades att maken skulle förlora valet. Något som även Trump enligt Wolff trodde att han skulle göra – förlora alltså. När valresultatet stod klart så satt en chockad familj och försökta omfamna en ny verklighet. Paul Mannafort trodde inte heller att de skulle vilja lika lite som resten av kampanjledningen.

Konspiration

Bilden är en familj som lever i en värld där alla utom Fox och Fox News är dumma mot dem. Alla andra medier vill dem ont och alla andra medier berättar bara dåliga saker om Donald Trump och resten av familjen. Det spelar ingen roll hur mycket CNN, New York Times eller Washington Post pekar på att de visst berättar hur det går på börsen. Det räcker inte för familjen Trump. Den som inte ingår i den här bilden är Melania Trump. Det vill söka hon finns inte med bland de som hela tiden backar upp den stora konspirationen. Hon verkar mest mycket obekväm med den roll hon mot sin vilja placerats i.

Helheten

Det finns ett stort problem med Michael Wolfss bok och det är som redan nämnts språket, tonen och sättet att skriva. Vad är fakta, var är rykten, vad är skvaller och hur har Wolffs faktakollat allt det han skriver?

Det vet vi inte men vi vet att det finns skäl att ifrågasätta vissa delar och påståenden. Det finns händelser beskrivna som de beskrivna personerna tagit avstånd ifrån men det finns också höändelser där Wolffs beskrivning bekräftas. Trumps eget folk har pekat på en händelse där John Boehner förslogs för en roll i Vita Huset och där Wolff påstår att Trump inte visste vem talmannen var. Trump har twittrat om John Boehner, spelat golf med honom så det är osannolikt att han inte skulle veta vem en ledande republikansk politiker är, eller var. John Boehner har avgått sedan händelsen och efterträtts av Paul Ryan.

Betyg

Avsaknaden av referenser och en del uppenbara fel gör att Michael Wolffs bok inte får mer än godkänt. Det är en skvallerbok men det går inte att komma runt att bilden som målas upp stämmer med andra porträtt av Trump och hans administration. Det går inte heller att komma runt att en lång rad avgörande beskrivningar och citat i alla fall inte förnekats. Det förbigås med tystnad vilket gör att det är lätt att tro att det trots allt ligger något i dem.

Bok: Fire & Fury
Författare: Michael Wolff
Pris: 120-300 kronor
Betyg: