Fluid är ett program för att skapa små desktop-program av saker du gör ofta eller av webbfunktioner.

Fluid är gratis och lätt att använda.

Fluid lets you create a Real Mac App (or “Fluid App”) out of any website or web application, effectively turning your favorite web apps into OS X desktop apps.

Creating a Fluid App out of your favorite website is simple. Enter the website’s URL, provide a name, and optionally choose an icon. Click “Create”, and within seconds your chosen website has a permanent home on your Mac as a real Mac application that appears in your Dock.

Fluid