Apple börjar att sälja Linksys Mesh-system

Apple börjar att sälja Linksys Mesh-system

Apple har börjat att sälja Linksys mesh-system både på nätet och i sina butiker. Linksys trådlösa uppkopplingslösning säljs med två eller tre enheter.

Mesh innebär en lösning som täcker ett större område med fullgod kapacitet. Linksys Velop Home Mesh är en lösning med en central enhet och sedan ytterligare enheter som ska hjälpa till att sprida täckningen/uppkopplingen. Varje nod som ansluts ska täcka 185 kvadratmeter.

Mesh

Det skiljer mesh från övriga routrar är att en sådan enhet ansluter med flera kanaler, samtidigt, och sedan väljs den uppkopplingen som har anslut bäst täckning.

Apple har ingen egen mesh lösning och satsningen på Linksys ställer också de egna AriPort-produkterna i ett läge där alltmer pekar på att de inte kommer att finnas kvar så särskilt mycket längre.

AirPort-enheterna har inte uppdaterats sedan 2013 om en del mjukvara-uppdateringar inte räknas in. Hårdvarumässigt har det handlat om mer lagringskapacitet när det gäller Time Capsle men utöver det så har AirPort-produkterna inte uppdaterats på snart mer än fyra år.