Trump pressade utredare av ryska kontakter

Trump pressade utredare av ryska kontakter

New York Times avslöjar att Donald Trump vid upprepade tillfällen försökt att förmå ledande republikaner att stoppa den pågående utredningen om Trump-kampanjens kontakter med Ryssland.

Enligt tidningen så ska Donald Trump ha kontaktat Mitch McConnell, republikanernas ledare i senaten, Richard Burr, ordförande i senatens underrättelsekommitté och även Roy Blunt, medlem av samma kommitté. Budskapet har hela tiden varit detsamma – slutför utredningen snarast.

Olämpligt

Även om Donald Trump inte beordrat att utredningen ska läggas ned eller stoppas så är han ute på minerad mark. Det anses synnerligen olämpligt att en amerikansk president lägger sig i eller försöker påverka en pågående utredning, i synnerhet om den berör honom själv eller hans närmaste familj.

Det handlar om en kollision mellan den lagtstiftande och den verkställande makten vilket i sin tur innebär att grunderna för ett åtal kan komma in i bilden, även för en amerikansk president.

Vita Huset tillbakavisar alla sådana anklagelser och menar att det inte finns någon grund för dem.

New York Times

Missa inte Mackens nya fråga om Apple Watch!
Share This