Pokémon GO: Nu måste du hålla koll på vädret

Pokémon GO: Nu måste du hålla koll på vädret

Förutom 50 nya Pokémons (i slutet av den här veckan) så kommer nu ett hel nytt inslag i Pokémon GO – väder. Något som dessutom kommer att påverka vilka Pokémons som dyker upp runt dig.

Det är dessutom ditt lokala väder, vädret du har runt omkring dig vilket gör att AR-kopplingen, augmented reality, blir ännu tydligare i spelet.

We’ll also be introducing a new dynamic weather system in Pokémon GO that will change the way you and the millions of Trainers around the world discover, catch, and interact with Pokémon.

Det är inte bara så att vissa Pokémons kommer att vara vanligare i visst väder. Det sätt de attackerar på kommer att vara olika effektivt.

For example, you’ll find your odds of discovering Mudkip splashing around will greatly improve on rainy days, as certain Pokémon types will be more commonly found during various weather conditions. Additionally, attacks of certain types will be more effective during some weather conditions, so a Charizard’s Fire Spin will perform better on sunny days, for example. Rain or shine, winter or spring, your gameplay experience will remain fresh, making your time outdoors even more exciting.

Det innebär en stor förändring i hela sättet att spela och nya förhållanden att ta hänsyn till när du spelar, attackerar ett gym eller försöker att ta ned en gym-boss. Även CP kommer att påverkas av vädret. En vatten-Pokémon kommer att vara lite bättre regniga dagar, bli svårare att fånga och besegra men samtidigt ge mer Stardust och lite mer belöningar.

 

Klart GRASS, GROUND och FIRE
Regn WATERELECTRIC och BUG
Blåsigt DRAGONFLYING och PSYCHIC
Snö ICE och STEEL
Dimma DARK och GHOST
Soligt ???

 

Det saknas ännu tillförlitliga uppgifter om vilka Pokémons som påverkas av soligt väder och för tydligheten skull så har jag inte översatt monstrens förmågor och typ. När uppdateringen rullas ut så kommer du att kunna se direkt i spelet vilket väder det är som gäller där du är och du kommer även att se vilka typer av Pokémons som påverkas och på vilket sätt.

Inga exklusiva

Däremot så kommer inga Pokémons att vara exklusiva och bara dela upp vid en viss vädertyp. De som påverkas kommer att vara vanligare och du kommer att belönas med mer Stardust om du fångar dem.

Den här uppdateringen av Pokémon GO kommer i två steg:

. 50 nya Pokémons kommer i slutet av den här veckan
. Väder kommer i slutet av den här månaden, december

Lägg sedan till att resten av generation 3 kommer att lanseras under december månad.