Pokémon GO: Niantic behöver ambassadörer

Pokémon GO: Niantic behöver ambassadörer

Ända sedan lanseringen av Pokémon GO så har Niantics kommunikation med spelarna varit undermålig. Även om Niantic bättrat sig något på senare tid så behöver Pokémon GO officiella ambassadörer som kan kommunicera med spelarna.

Populära spel bildar ofta en egen kultur med spelare, ett eget språk och egna inofficiella regler. Hela denna kultur snurrar runt spelet, dess funktioner och nyheter om spelet. Pokèmon GO är inget undantag men det skiljer sig på en viktig punkt – Niantic deltar inte mer än undantagsvis.

Kommunikation

Kommunikationen från Niantic har i långa perioder varit i det närmaste obefintlig även om vi sett en fel hoppfulla tecken på senare tid. Niantic har inte insett eller inte värderat kontakten med spelarna på samma sätt som många andra spelutvecklare. Många andra spelföretag engagerar ambassadörer. Inbitna spelare och fantaster som får veta lite mer och som sedan håller kontakten med spelarna. Andra spelföretag finns även med i sociala medier, på reddit och på andra stora “communities” för att svara på frågor och hålla kontakten med spelarna. Niantic finns i sociala medier och då och då dyker det upp en representant på reddit men det är sporadiskt och inte på något sätt organiserat.

Gjort massor

Niantic har gjort massor för att utveckla Pokémon GO till ett roligare, kollektivt och mer underhållande spel. Legendarys, raider och nya Pokémons aktiverar och engagerar på ett positivt sätt. Därför är det trist att konstatera att Niantic brister på en och samma punkt praktiskt taget hela tiden – frånvaron av kommunikation.

Naturligtvis ska en del vara överraskningar och annat ska skapa rykten och leda till spekulationer. Det hör till men när Niantic raderar Ex raid-pass för spelare utan förklaringar och utan någon helst information trots tillgång till spelet, officiella Facebook-sidor, Twitter-konton och närvaro på reddit så visar det på obetänksamhet, nonchalans eller en kultur där spelarna inte när riktigt närvarande i Niantics medvetande.

Anledningen till att Ex raid-passen raderades var att de platser där de skulle äga rum var otillgängliga den 25 december. En full naturlig förklaring som spelarna hade accepterat om de bara hade fått veta anledningen.

Kommunikation

Niantic behöver anställa eller utse någon eller några som har som ansvar att kommunicera med spelarna och som i sin tur håller kontakten med utsedda och utvalda ambassadörer.

Kommunikation kräver att någon tar ansvar för den. I det här fallet så finns det bara en som kan ta det ansvaret – Niantic.