Hej då Cult of Mac!

Hej då Cult of Mac!

Jag har länge varit skeptisk till Cult of Macs rapporterande och de senaste skriverierna där det görs kopplingar mellan buggar och falska appar i App Store och sensationslysten klickbetesproduktion.

Buggar i mjukvaror är en del av den här världen, den digitala, och det finn s inga tecken på att Apple vare sig sviktar eller har gjort så anmärkningsvärda missar att de bilder en trend som kan tyda på svagheter i kvalitetssäkringen av hela utvecklingsprocessen.

Falska appar

Falska appar är ett gissel och den här gången har en falsk crypto-valuta app släppts igenom. Detta är illa, till och med mycket illa, men det är ingen trend.

Cult of Mac gör kopplingar som bara tjänar ett enda syfte – att vilseleda läsaren till att tro att detta är ett omfattande och stort problem. Missförstå mig nu rätt, igen, det är ett problem men det finns ingen anledning att göra kopplingar mellan utvecklingsprocessen och App Store.

Det gör du bara om du är ute efter att skapa svarta rubriker och skvätta antydningar omkring dig.

Knockoff crypto wallet app rises to the top of the App Store

Sensationsjournalistik

När sedan Cult of Mac påstår att Apple skulle ha lämnat Mac-datorer “Apple security flaw left Macs wide open to attacks.” så är även det ett utslag av sensationsjournalistik. Buggen var allvarlig och kritisk men krävs fysisk access till en sårbar dator. Skyddades datorn med FileVault så gick buggen inte att exploatera, inte ens lokalt.

Det jag efterlyser att lite ett, lite sans och nyanser. Det är, tekniskt sett, felaktig att påstå att Apple lämnade datorer vidöppna för attacker, ändå gör Cult of Mac det.

Jag medger gärna att det inte handlar om stora, grova överdrifter utan snarare ett stort antal små överdrifter varvade med direkta felaktigheter. Det är snarare tonen i skrivandet som får mig att reagera och agera.

Cult of Mac finns inte längre med på min lista över källor.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This