iOS 11 når 59 procent

iOS 11 når 59 procent

iOS 11 når 59 procent

iOS 11 fortsätter att öka sin användarandel och har nu nått 59 procent av de iOS-enheter som finns ute på nätet och som Apple detekterat.

Genomslaget för iOS 11 är något långsammare än för iOS 10. Det namn förklaras av att årets iPhone modeller lanserades senare än normalt och det gäller speciellt nya iPhone X.

Siffrorna för iOS kan jämföras med Android, Googles mobila operativsystem.

Sen senaste version 8.0 har nått knappt 0.3 procent.

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.