Har Apple börjat att slarva?

Har Apple börjat att slarva?

Har Apple börjat att slarva?

Buggen i macOS High Sierra där du kunde logga in utan lösenord med root-lösenordet är en anmärkningsvärd miss av Apple och det är bara andra gången sedan 2014 som den tvingande, automatiska uppdateringsfunktionen aktiverats.

Är detta ett tecken på att Apple har börjat att slarva?

Det är det alldeles för tidigt för att påstå. Apple har gjort sig kända för att upprätthålla hög säkerhet och den här typen av misstag tillhör dessbättre undantagen. Senast Apple gjorde en liknade miss var när iOS lagrade positionsdata långt utöver vad som var nödvändigt och informationen gick dessutom att läsa ut ur en iPhone eller iPad. Det är flera år sedan.

Apple har en tvingande uppdateringsfunktion inbyggd i macOS och senast den användes var 2014 då en bugg i NTP-funktionen åtgärdades.

Det handlar om 2-3 allvarliga kritiska buggar sedan 2014 varav två kan påföras Apple och sorteras in under misstag som Apple rimligen borde ha upptäckt.

Utopier

Det innebär rent konkret att Apple gör en miss ungefär vartannat år och även om detta är en hypotetisk lek med buggar och antal år så kan jag inte se något mönster som tyder på att Apple tappat taget, att deras process för kvalitetsäkring inte skulle fungera. Människor som gör saker gör fel. Så är det bara och felfria utvecklare som skriver felfri kod existerar bara i utopier.

Apple publicerade en buggfix mindre än 24 timmar efter det att de första rapporterna nått dem. Apple gick också ut med en ursäkt och meddelade också att de kommer att se över sin utvecklingsprocess för att se till att detta inte händer igen.

Du kan inte begära så mycket mer och jag är personligen övertygad om att Apple nu kommer att skärpa sina interna kontrollera ytterligare.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.