Så får du tyst på din Mac

Så får du tyst på din Mac

Du trycker på startknappen och din Mac dundrar till med att ganska högt startljud. Så här får du tyst på din Mac.

Jag fick frågan via Twitter ska ägas för själv har jag en ny MacBook Pro som ju som bekant inte har något startljud. Min iMac på jobbet har förvisso startljud men det är ett mindre problem då den sällan eller aldrig lämnar kontoret.

Hur som helst, ibland kan du behöva starta din Mac i ett sammanhang där startljudet inte är helt lämpligt. På ett möte, en föreläsning eller på en presskonferens.

Så här får du tyst på din Mac.

Terminalprogrammet

Starta Terminalprogrammet
Skriv:

sudo nvram SystemAudioVolume=%80

Klart!

Vill du nu slå på ljudet igen så är kommandot:

sudo nvram -d SystemAudioVolume

Ett program

Verkar det där lite för krångligt?

Ladda hem Auto-Mute

Installera

Klart!

Auto-Mute är gratis.

Mackens Fråga: Vad tycker du om Registeele/Regice/Regirock raider?
Share This