Populära webbplatser snokar på dig

Populära webbplatser snokar på dig

482 av de nätets 50 000 mest populära webbplatser använder script för att kartlägga praktiskt taget allt som du gör då du besöker webbplatsen – hur du rör musen, vad du klickar på och vad du skriver, avslöjar en grupp studenter vid Princeton Universitetet.

Studenterna och forskarna har hittat webbplatser som samlat in lösenord, kreditkortsnummer och annan känslig personlig information med olika script och funktioner och då handlar det inte om data som lagras i samband med exempelvis ett köp via nätet. Det finns exempel på där användaren har ombetts att fylla i ett formulär men informationen har lagrats redan innan informationen har bekräftats och innan användaren tryckt på en knapp för att skicka in informationen.

You may know that most websites have third-party analytics scripts that record which pages you visit and the searches you make.  But lately, more and more sites use “session replay” scripts. These scripts record your keystrokes, mouse movements, and scrolling behavior, along with the entire contents of the pages you visit, and send them to third-party servers. Unlike typical analytics services that provide aggregate statistics, these scripts are intended for the recording and playback of individual browsing sessions, as if someone is looking over your shoulder.

Freedom to Thinker

Bandspelare

Enkelt så fungerar de här sessionsknutna script ungefär som en bandspelare som spelar in allt du gör medan du befinner dig på webbplatsen. Detta oavsett om du trycker på spara eller är klar över att du nu skickar iväg information som du har fyllt i.

Här hittar du listan på alla de webbplatser som använder de aktuella scripten och funktionerna.

Microsoft
WordPress
Godaddy
Adobe
Spotify
Skype

Är några av de webbplatser som finns med på listan. För tydlighetens skull ska sägas att alla webbplatserna på listan inte använder alla typer av script och det finns gradskillnader i hur de används – dock kvarstår, sessionsscript används för att kartlägga det du gör.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This