En Meme är faktiskt inget helt nytt påfund och en Meme är inte heller direktkopplad till nätet eller sociala medier, vilket en del kan förledas till att tro.

En Meme kan vara en presentation av en idé, ett beteende eller ett uttryck som förs fram från en medlem av en kultur till en annan och begreppet lanserades av Richard Dawkins, redan 1976.

Beklagar den något akademiska utläggningen där.

Hur som helst Barack Obama använder en Meme för att gratulera sin vice president.