Niantic tar till sig kritiken och gör ändringar i Ex Raids

Niantic tar till sig kritiken och gör ändringar i Ex Raids

Niantic har fått bitvis hård kritik från spelare när det gäller det som kallas ex Raids, exklusiva raider för inbjudna. Niantic gör nu flera ändringar och har publicerat en längre text för att klargöra vilka ändringar som har gjorts.

Merparten av kritiken har gått ut på att de som spelar mycket, som genomför raider ofta och som är trogna inbitna spelare inte premieras. De senaste inbjudningarna är ett exempel där det snabbt gick att utläsa att flertalet av de som bjudits in var spelare som spelade rätt sällan och på få platser.

 • EX Raid Battle changes
  • EX Raid Battles will take place most commonly at Gyms found in parks and sponsored locations.
  • Trainers with a high-level Gym Badge are more likely to be invited to EX Raid Battles taking place at that Gym.
  • Trainers who have completed a larger number of Raid Battles are more likely to be invited to EX Raid Battles.
  • EX Raid Battle start times now take into account popular Raid Battle times at that Gym.
  • Trainers invited to EX Raid Battles will receive an in-game notification if the EX Raid Battle is canceled.
  • Trainers will receive Stardust and Premium Raid Passes when an EX Raid Battle is canceled.

Pokémon GO

Niantic kommer nu att premiera de som spelar mycket, de som “raidat” många gym och som spelar frekvent. Ju högre nivå du är på desto sörre chans att bli inbjuden är också en ändring.

Raiderna

Även raiderna i sig har ändrats:

 • Raid Battle changes
  • Trainers will now receive Golden Razz Berries for completing Raid Battles.
  • The numbers of Potions and Revives awarded to Trainers for completing a Raid Battle will decrease slightly, but the quality of Potions will increase.
  • The likelihood of receiving Fast and Charged Technical Machines for completing a Tier 3 or higher Raid Battle has increased.
  • Trainers will now receive Stardust for participating in a Raid Battle, whether they win or lose.
  • Magikarp will make a triumphant return to Tier 1 Raid Battles.

Mer belöningar för raider för att sammanfatta det.