Jag har aldrig förstått mig på Snapchat

Jag har aldrig förstått mig på Snapchat

Jag installerade Snapchat, använde, eller försökte att använda appen och tjänsten under några dagar men gav sedan upp. Jag förstod mig aldrig på den helt bakvända appen och det var tydligen meningen också. Jag tillhör inte målgruppen.

Det har länge sagts att en styrka med Snapchat är en bakvänd app som tydligen ungdomar förstår sig på, inte gamla gubbar som jag. Designen var direkt anpassad för målgruppen hette det.

För egen del tyckte jag att Snapchat var illa designad, ologiskt sammansatt och helt opedagogiskt upplagd men det är ju jag det – en gammal gubbe som försörjer sig som … designer.

Minskad tillväxt

Sedan funderade jag en del över de respektingivande förluster som Snapchat redovisade årligen i kombination med en gigantisk högt satt värdering. Nu har jag lärt mig att företag i den här digitala världen kan redovisa gigantiska förluster, köra en runda och ragga nya investerare och sedan fortsätta med verksamheten. Snapchat noterades på börsen, har fortsatt att redovisa förluster men vad allvarligare är – minskad tillväxt vad avser antalet användare.

Marknaden hade förväntat sig runt 181 miljoner dagliga, aktiva användare. Snapchat redovisar runt 178 miljoner dagliga, aktiva användare. Det innebär att Snapchat har problem, inte bara nu utan även i framtiden. Kombinera det med en ny jätteförlust så kom aktiemarknadens reaktion direkt. Snapchats aktie föll med över 20 procent i efterhandeln, efter det att resultatet redovisats.

Ny design

Snapchat har nu meddelat att appen och tjänsten ska designas om. Tydligen så var all den här bakvändheten ingen stor tillgång vilket Snapchats 27-årige chef Evan Spiegel länge hävdat. Nu är den snarare ett hinder för ökad tillväxt vad avser användare.

Mitt intryck är ett företag som säger en sak så länge marknaden ser ut att vara nöjd med det men som också lika snabbt byter åsikt och strategi när marknaden reagerar negativt.

Så vi har ett företag som länge hävdat att taskig design är en stor fördel för att den tilltalar målgruppen. Ett företag som redovisar gigantiska förluster, som börsnoteras och som nu inte längre orkar upp till marknadens förväntningar.

Då är den dassiga designen ingen tillgång längre och Snapchat återvänder till ritbordet.

Jag förstår mig inte på Snapchat.