Han slog av Trumps twitter-konto i 11 minuter

Han slog av Trumps twitter-konto i 11 minuter

Det var Bahtiyar Duysaks sista dag på jobbet, Twitter. Det var till och med hans sista timme under en dag som fram till dess hade varit rätt rutinartad förutom en massa avsked när han nu skulle lämna Twitter. Det sista han gjorde var att behandla ett klagomål mot Trumps twitter-kontot och han aktiverade processen för att deaktivera kontot, stängde ned sin dator och gick hem.

Flera timmar senare kontaktades han av en kvinna på Twitter som ställde frågor om vad han gjort med kontot och hon berättade också att kontot stängts ned ett kort tag.

Bahtiyar Duysak säger själv att han inte trodde att kontot verkligen skulle stängas ned och han kallar det ett “misstag”.

“I didn’t hack anyone. I didn’t do anything that I was not authorized to do,” he told us when we met in Germany. “I didn’t go to any site I was not supposed to go to. I didn’t break any rules.”

Techchrunch

Misstag

Inledningsvis så sa Twitter att nedstängningen av kontot var ett misstag men dagen efter incidenten kom informationen att det var medvetet gjort av en anställd som jobbade sin sista dag hos Twitter.

Efter det att kontot stängts ned så har Twitter meddelat att de nu sett över sina rutiner och att det inte ska kunna hända igen.

Bahtiyar Duysak säger att han inte gjort något fel, att han följt regelverket och att han inte kontaktats av vare sig twitter, amerikanska myndigheter eller amerikansk polis. Enligt Techchrunch så pågår det inte heller någon utredning mot honom.