Ge oss val Apple!

Ge oss val Apple!

Kontrollcenter i iOS slår inte av din wifi-uppkoppling. Den slår inte heller av din bluetooth-anslutning, helt, utan i båda fallen slås den aktuella uppkopplingen av. Låt oss välja Apple så undanröjs luddiga och oklara funktioner.

Som bekant så finns knappar/ikoner i Kontrollcenter för att slå på och slå av olika funktioner i iOS. Det som inte är helt tydligt är att uppkopplingen slås av temporärt. Du slår alltså av din aktuella anslutning, inte funktionen, permanent.

Det här kan ju verka märkligt men Apple vet att att användare ofta glömmer bort att exempelvis bluetooth slagits av vilket leder till att Apple Pencil, trådlösa hörlurar och andra tillbehör inte fungerar. Den logiska förklaringen till hur Kontrollcenter fungerar är vårt dåliga minne och vårt sätt att använda våra prylar.

Batteritid

Jag har inget emot funktionen som sådan därför att jag inte slår på eller av vare sig wifi eller bluetooth särskilt ofta. När jag gör det så slår jag på flygläge och den funktionen finns också i Kontrollcenter. Jag vet däremot att många användare slår på och av olika funktioner för att spara batteritid. När det gäller bluetooth så lönar det sig mycket lite att hålla på och slå på och av den funktionen. Bluetooth drar knappt några resurser och förmodligen gör du av med betydligt mer batteri när du tänder upp din iPhone för att slå på eller slå av funktionen.

Wifi däremot kan dra en del batteri speciellt då funktionen söker efter tillgängliga nät så beroende på var du är och hur du använder din iPhone så kan det låna sig att slå av den funktionen.

Hur som helst – ge oss ett enkelt val Apple. Vill jag ha funktionen att permanent slå av en funktion i Kontrollcenter så låt mig ställa in det. Behåll nuvarande funktion som standard men ge mig valet att ändra funktionaliteten i Kontrollcenter. Varför inte göra det med 3D Touch?

Håller jag nere ikonen så kommer valet upp att slå av temporärt eller permanent.

Batteri i procent

iPhone X har en design som gör att ikonerna högst uppe i topp ligger vid varsin sida om det svarta området där sensorer och kameran sitter. Det gör att batterikonen inte rymmer löven information om kvarvarande batteritid i procent. Sveper du ned Kontrollcenter så finns informationen där.

Laddar du din telefon så byter ikonen färg och visar en blixt.

Ge oss ett val Apple. Låt mig få byta ut batteri-ikonen mot en ikon med visning i procent.

Val

Jag vet av erfarenhet att Apple inte gör som Microsoft och smäller in en massa olika val i sina operativsystem. Det är därför Apples lösningar över mer logiska, enklare och mer intuitiva. Fler val kommer ofelbart att förr eller senare krångla till saker och ting. Det blir fler menyer, längre menyer och mer saker som ska förklaras och som det ska finnas val för.

Jag vet av erfarenhet att Apple har stenkoll på hur vi använder våra prylar. Apple har även stenkoll på hur de vill att vi ska använda våra Apple-prylar. Design är att styra hur en sak eller en funktion används och det är Apple världsmästare på.

Så det är en fin och svår balansgång mellan fler val och fler möjligheter och att hålla ett operativsystem enkelt och överskådligt.

Så jag förstår Apples försiktighet och ovilja men i de här fallen så skulle det göra ett suveränt operativsystem iOS, ännu bättre.

So Pretty Please, Apple, With Sugar on Top!