Den hemliga kommunikationen mellan Wikileaks och Donald Trump Jr avslöjad

Den hemliga kommunikationen mellan Wikileaks och Donald Trump Jr avslöjad

Wikileaks kommunicerade med Donald Trump Jr under 10 månader, hemligt, och via privata meddelanden bland annat via Twitter. Det är den amerikanska tidningen the Atlantic som gör avslöjandet sedan de kommit över kommunikationen.

Wikileaks vill utåt framställa sig som en helt transparent visselblåsar-organisation men det är inte den bilden som växer fram under den tio månader, till stora delar nevägskommunikation som Wikileaks har haft med Trumps son, Donald Trump Jr. Det är främst Wikileaks som tagit kontakt och det är främst Wikileaks som skickat över information, som kommit med förslag som som försökt att styra Trumps kampanj, hans twittrande och uttalanden.

Manipulativ

The Atlantics avslöjanden visar istället på en manipulativ organisation som skickar länkar, som begär information och som till viss del sannolikt lyckats att påverka Trumps presidentvalskampanj.

Wikileaks har försökt övertyga Trump-kampanjen om att lämna ut Trumps deklarationer. Wikileaks vill ha deklarationerna för att kunna styrka sin egen trovärdighet och skriver till Donald Trump Jr att om Wikileaks kan publicera deklarationerna så skulle det göra att Wikileaks framstod som en oberoende, kritisk organisation. Trump jr besvarade aldrig de meddelandena.

Wikileaks har också försökt förmå Donald Trump att föreslå att Julian Assange skulle utses till Australiens ambassadör i USA. Det skulle ge Wikileaks och Assange ett påtryckningsmedel mot svenska och australiensiska myndigheter.

Lämnats över

Kommunikationen uppges ingå i den mycket stora mängd dokument som Donald Trump jr har lämnat över till kongressen som ett led i utredningen av Rysslands påverkan av det amerikanska presidentvalet, skriver tidningen.

En viktig fråga i sammanhanget är huruvida Wikileaks lyckats i sina försök att styra och påverka. The Atlantic har hittat flera tecken på att Wikileaks verkligen har lyckats. Donald Trump Jr tog upp uppgifter som han fått av Wikileaks med andra inom kampanjen och länkar och information som Wikileaks har skickat över ser ut att ha publicerats av Donald Trump Jr och även vid åtminstone ett tillfälle av Donald Trump själv.

Aktiv

Misstankarna och anklagelserna om att Wikileaks har sprungit Rysslands ärenden och också själva gjort det de kan för att påverka utgången av det amerikanska presidentvalet styrks också av kommunikationen.

En timme efter det att den uppmärksammade inspelningen av Donald Trump, där han uttalar sig om att han kan ta kvinnor mellan benen och komma undan med det därför att han är rik och känd publicerats, så svarade Wikileaks med att publicera e-post som stals i samband med intrånget i det demokratiska partiets datorer.

Wikileaks agerade direkt, publicerade information som var avsedd att leda bort intresset från Donald Trumps grova och kvinnoförnedrande uttalanden.

WikiLeaks played a pivotal role in the presidential campaign. In July 2016, on the first day of the Democratic National Convention, WikiLeaks released emails stolen from the Democratic National Committee’s servers that spring. The emails showed DNC officials denigrating Bernie Sanders, renewing tensions on the eve of Clinton’s acceptance of the nomination.

Donald Trump

Kommunikationen bildar tillsammans med övriga uppgifter ett komplicerat pussel men läggs alla bitar på plats så finns det även tecken som pekar mot att Wikileaks även lyckats att få Donald Trump att agera å deras vägnar.

Det inlägget publicerade på Twitter mindre än timme efter det att Donald Trump Jr och Wikileaks kommunicerat där Wikileaks bett att Trump skulle nämna organisationen och hänvisa till de avslöjanden som Wikileaks gjort om Hillary Clintons kampanj.

Två dagar senare publicerade även Donald Trump Jr en länk till samma information.

Ambassadör

“Hi Don. Hope you’re doing well! In relation to Mr. Assange: Obama/Clinton placed pressure on Sweden, UK and Australia (his home country) to illicitly go after Mr. Assange. It would be real easy and helpful for your dad to suggest that Australia appoint Assange ambassador to [Washington,] DC.”

Det meddelanden skickade Wikileaks till Donald Trump Jr den 16 december förra året och Wikileaks skickade även förslag på hur Donald Trump skulle kunna uttrycka sig.

Tre dagar efter det att New York Times avslöjat Trump Jrs möten med den ryske advokaten Natalia Veselnitskaya så hörde Wikileaks av sig igen.

“Hi Don. Sorry to hear about your problems,” WikiLeaks wrote. “We have an idea that may help a little. We are VERY interested in confidentially obtaining and publishing a copy of the email(s) cited in the New York Times today,”

Donald Trump Jr valde sedan att publicera konversationen själv, på Twitter.

The Atlantic

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This