Pokemon GO: 2.3 miljarder Pokémons fångade

Pokemon GO: 2.3 miljarder Pokémons fångade

Pokemon GO: 2.3 miljarder Pokémons fångade

Den senaste sammanräkningen visar att nu har nästan 2.3 miljarder Pokémons fångats i den pågående utmaningen och eventet.

Målet är att nå 3 miljarder fångade Pokémons vilket betyder att Farfetched kommer att kunna fångas, globalt.

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.