Pokémon GO: 1.7 miljarder fångade Pokémons har passerats

Pokémon GO: 1.7 miljarder fångade Pokémons har passerats

Pokémon GO: 1.7 miljarder fångade Pokémons har passerats

Antalet fångade Pokémons tenderar att öka, takten med vilka de fångas in, vilket betyder att målet på 3 miljarder fångade Pokémons kommer att nås.

I skrivande stund (torsdag kväll) så har 1.7 miljarder fångade Pokémons nåtts.

Reddit-användaren och spelaren lolpuppy har sammanställt diagram och plockat ihop statistik som visar takten i fångandet. Den analysen visar att spelarna, vi, kommer att nå gräsen 3 miljarder innan eventet är slut. Den analysen visar också att den dagliga mängden måste ligga på över 430 miljoner infångade Pokémons.

 

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.