Trumps skattereform säljs in med lögner

Trumps skattereform säljs in med lögner

Vid sidan av löftet att riva ned Obamacare så var Trumps löften om skattesänkningar centrala under hela hans presidentvalskampanj. Försöken att montera ned Obamacare har hittills misslyckats och nu står Trump inför arbetet med att försöka att få igenom sin stora skattereform. En reform som säljs in med lögner, skriver flera ledande debattörer i USA.

Trump hävdar att de skattesänkningar som han föreslår ska vara självfinansierande. Lägre skatter ska leda till fler jobb, fler som betalar skatt och skattesänkningarna ska stimulera små och medelstora företag.

Nolbelpristagare

Paul Krugman, nobelpristagare i ekonomi och professor i ekonomi, totalsågar Donald Trumps skattereform och kallar hela reformen för en samling lögner som står helt i strid med ekonomi som vetenskap. Han kallar sig liberal vilket naturligtvis är viktigt i sammanhanget.

Hur som helst, Krugman har skrivit över 20 böcker och är bland mycket annat krönikör på New York Times.

Lies, Lies, Lies, Lies, Lies, Lies, Lies, Lies, Lies, Lies

Det är rubriken för hans senaste krönika och steg för steg så går Paul Krugman igenom Trumps reform och nobelpristagaren ger inte mycket för de slutsatser och den analys som Trump landar i.

Trump påstår att USA har världens högsta skatter vilket inte när sant. Tvärtom så ligger USA under genomsnittet bland OECDs länder och långt ifrån Danmark som har världens högsta skatter, även det enligt OECD. Sverige ligger på sjätteplats.

Trump påstår vidare att det nuvarande skattesystemet i USA slår hårt mot småföretagare och som exempel plockas farmare/jordbrukare och lastbilschaufförer, truckers.

Siffror från Center on Budget and Policy Priorities ger inte stöd för det påståendet. Skattereformen berör knappt de grupper Trump plockar fram därför att en mycket liten del av de som äger fastigheter betalar fastighetsskatt, det handlar om runt 50 mindre fastighetsägare, i hela USA.

Finansminister

Krugman smular sönder hela underlaget för skattereformen och kommer till samma slutsats som den förre finansministern Larry Summers – Donald Trumps skattereform och sänkta skatter gynnar USAs allra rikaste.

“We’ve seen an unprecedented level of factual errors and statements that aren’t supported by any economic analysis from the administration on a range of questions”

NBC News

Det är Larry Summers betyg på hela reformen och det sätt på vilket den presenteras av Trumpadministrationen. För tydlighetens skull ska sägas att Summers var finansminister i Bill Clintons administration.

Det intressanta i sammanhanget är att Krugman och Summers inte kritiserar skattesänkningarna ur en politisk synvinkel. Det handlar inte som argumentation utifrån två olika ståndpunkter. Det handlar om att två ledande ekonomer beskriver hela förslaget som en samling lögner och felaktigheter. Faktamässigt så har Vita Huset fel vilket ju onekligen är ett argument som vi har hört förut när det gälla Donald Trump.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This