Trump vill stoppa fria medier

Trump vill stoppa fria medier

Donald Trump fortsätter sitt krig mot medier och ifrågasätter nu amerikanska NBCs sändningstillstånd.

Bakgrunden är att NBC rapporterat om ett möte mellan Donald Trump och militären där Trump framfört önskemål om att tiodubbla USAs nukleära förmåga.

Mot bakgrund av hur mycket som läcker ut från Trumps möten, av oroliga medarbetare, så finns det ingen grund för att tro något annat än att NBC har goda grunder för sitt avslöjande.

Lägg sedan till en hysteriskt kolerisk president som reagerar på allt och som går i taket över praktisk allting så finns det större anledning till att tro på NBC än på Trump.

Fria medier

I förlängningen av Trumps påhopp på Twitter följer att landet har en president som nu tycks vara beredd att försöka att dra in mediers tillstånd att verka i landet. Något som inte brukar tillskrivas demokratier. På toppen av det kan läggas Trumps bristande kunskaper i hur sändningstillstånd faktiskt hanteras i USA, det land som han är satt att leda.

Till att börja med så skyddas NBCs sändningstillstånd av the Communications Act och the First Amendment. Det senare är yttrandefriheten som finns skriven i konstitutionen. Det första är lag som skyddar medierna mot just det Donald Trump vill göra – dra in sändningsrätten för ett enskilt mediabolag. Lagen är utformad för att förhindra att bland annat den amerikanska presidenten försöker stoppa eller hota medier.

Nätverk

En annan inte helt oviktig detalj i sammanhanget är att den myndighet, FCC, som Trump vill ska dra in sändningsrättigheterna för NBC inte kan göra det. FCC beviljar sändningsrättigheter för enskilda radio- och tv-stationer, inte för ett helt nätverk av desamma. NBC är inte en radio och tv-station. Det är ett nätverk vilket betyder att FCC måste dra in vart och ett av de sändningstillstånd för de stationer som ingår i nätverket. Det är den typ av elementära kunskaper som du kan tycka att landets president borde känna till, i vart fall innan han uttalar sig i ämnet.

Historiskt så ligger ribban också mycket högt innan FCC ingriper och drar in ett sändningstillstånd. Detta därför att lagen förhindrar FCC att bedöma innehållet i det som sänds. Enbart det faktum att NBC avslöjat vad som sagts i ett rum under ett möte med Trump kommer inte ens i närheten av att nå upp dit. Det kallas journalistik.

Slutsatsen av Donald Trumps twittrande kan bara bli att antingen vet inte landets president hur sändningstillstånd hanteras och han tror på fullt allvar att den myndighet som han är ytterst ansvarig för, FCC, kan dra in NBCs tillstånd. Alternativet är att Donald Trump vet precis hur sändningstillstånd hanteras och att han på allvar vill stoppa fria medier.

%d bloggare gillar detta: