Kunderna väntar på iPhone X

Kunderna väntar på iPhone X

De första rapporterna pekar mot att förhandsbokningarna och beställningarna av iPhone 8-modellern varit lägre än tidigare år. En ny undersökning visar att kunderna väntar på Iphone X och det är den stora modellen som många väntar på.

Det är RBC som gjort enkäten och den visar att många kunder valt att invänta iPhone X och ett trendbrott är att de flesta svarar att de kommer att köpa den störa modellen med 256 GB lagringskapacitet.

Lojala

Över 70 procent av de som sagt att de ska köpa en iPhone X har en iPhone sedan tidigare vilket bekräftar andra undersökningar som visar att Apple har mycket lojala kunder.

The Street

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This