Facebook och Apple oense om Instant Articles

Facebook och Apple oense om Instant Articles

Facebook kommer inte att lansera Instant Articles för iOS sedan Apple krävt sin andel av försäljningen (prenumerationer).

Ända sedan Apple lanserade App Store så har Apple tagit ut en andel på 15-30 procent av försäljningspriset för att de tar hand om butiken, betalningen och ser till att utvecklarna får pengarna.

Facebook säger att de vill att alla pengar ska gå till publicisterna, de tidningar och magasin som ansluter sig till Facebooks format. Apple vill ha sin andel för att tillhandahålla plattformen, butiken och hanteringen av betalningar.

Spotify

Detta är en parallell till Spotifys krav på särbehandling och det är mycket märkligt att enskilda bolag fortfarande anser sig ha rätt till ett annat företags hela plattform, teknik och lösningar utan att betala för sig.

Facebook har inte skapat Instant Articles av något annat skäl än att försöka att få in seriösa nyhetsförmedlare på sin sociala tjänst. Det faktum att Facebook säger sig vilja ge publicisterna alla pengar betyder inget annat än att medverkan av New York Times, Washington Post och andra bedöms så viktigt att Facebook inser att det är det pris de får betala.

Betala

Det märkliga i sammanhanget är att Facebook anser att Apple ska vara med och betala kalaset, deras marknadsföring och tjänst. Vänd på det – tror du att Facebook skulle ställa upp och låta Apple marknadsföra sig gratis på deras plattform?

Svaret på den frågan vet vi redan. Facebook släpper inte in andra, gratis.

recode

Missa inte Mackens fråga!
Share This