VPN providers often advertise their products as a method of surfing the web anonymously, claiming they never store logs of user activity, but a recent criminal case shows that at least some, do store user activity logs.The case in question is of Ryan Lin, a 24-year-old man from Newton, Massachusetts, arrested on Thursday, October 5, on charges of cyberstalking.According to an FBI affidavit published by the US Department of Justice, Lin is accused of harassing and cyberstalking an unnamed 24-year-old woman — referred to under the generic name of Jennifer Smith — between April 2016 and up until his arrest.

Källa: Cyberstalking Suspect Arrested After VPN Providers Shared Logs With the FBI

Cyberstalking Suspect Arrested After VPN Providers Shared Logs With the FBI

Cyberstalking Suspect Arrested After VPN Providers Shared Logs With the FBI

Kommentar:

Vet inte om jag är helt bekväm med det här. Det är ju det här VPN-företagen lovar att de inte ska göra, lämna ut information till myndigheterna.

Visst, killen verkar vara ett förstklassigt svin och kriminell men om VPN-företag lämnar ut information när polis, åklagare och myndigheterna vill ha den, är löften om total anonymitet så mycket värda då, egentligen?

Svår balansgång, för samtidigt så ska ju inte missbruk och svinpälsar komma undan.