Apple förlorar överklagande

Apple förlorar överklagande

Apple förlorade överklagandet av domen som ger VirnetX ett skadestånd på 440 miljoner dollar.

Striden mellan Apple och VirnetX har rullat igenom domstolarna under flera år och nu har en slutgiltig dom kommit. Apple är skyldiga att betala VirnetX 440 miljoner dollar.

According to Virnetx, total final judgement amount will now be $439.7 million, about $140 million higher than previously disclosed. The sum includes the jury verdict of $302.4 million announced last year, additional willful infringement of $41.3 million (upping the royalty rate per device to $1.80 from the $1.20 originally determined a year ago); and interest, costs and attorney fees of $96 million.

Techchrunch

Trots att det är en slutgiltig dom så kan fortfarande delar av domen överklagas och i en kommentar till Techchrunch så säger Apple att de har för avsikt att driva målet vidare.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This