Aftonbladet gör en hona av en fjäder

Aftonbladet gör en hona av en fjäder

Två händelser med svällande batterier och Aftonbladet lyckas att få det till en nyhet och skriver felaktigt att det är skärmen som sväller.

iPhone 8 har inte ens funnits ute i handeln i en månad innan rapporter om barnsjukdomar börjar välla in.

Nu varnar flera kunder i Asien för att skärmen sväller, skriver Dagens Industri.

Faktakoll:

Det handlar om två fall, två. Dagens Industri skriver inte heller att det är skärmen som väller utan att det är batteriet som sväller. Dagens Industri skriver att skärmen faller av.

Macken: Det här med svällande batterier

Ordvalet

Låt oss också studera ordvalet:

Apple ska ha medgett inför The Independent att bolaget nu tittar på två fall där skärmen har svällt

Aftonbladet petar in ordet ”medgett” för att antyda att Apple på något sätt erkänt något. Ordvalet insinuerar att det skulle finnas någon slags skuld i sammanhanget.

The Independent

Det finns andra medier som skrivit om The Independents artikel och använt den som grund. Det har även Business Insider gjort och det är intressant att jämföra de båda versionerna – mot bakgrund av att båda bygger på samma källa.

Business Insider har en nyanserad text och skriver ”isolated” i sin text och i sin rubriksättning. Apple har levererat hundratusentals om inte miljontals iPhone 8 och iPhone 8 Plus vid det här laget. Två rapporter måste rimligen tolkas som isolerade händelser, till dess att det finns information som säger något annat.

Aftonbladet däremot de kallar två (2) incidenter som ”barnsjukdomar”.