Säkerhetsproblem med Android-kretsar från fem tillverkare

Säkerhetsproblem med Android-kretsar från fem tillverkare

Säkerhetsforskare har hittat säkerhetsproblem i Android-kretsar från fem olika tillverkare. Säkerhetshållen kan leda till att enheterna år sökbara för en attack under uppstart (bot).

Analysen och slutsatserna finns i rapporten

BootStomp: On the Security of Bootloaders in Mobile Devices

Under uppstart av en sårbar enhet så bryts det som kallas “Chain of Trust” vilket gör en enhet sårbar för en attack.

Forskarna hittade sammanlagt sju buggar, problem och svagheter varav sex var helt nya. En bugg var känd sedan tidigare.

“Some of these vulnerabilities would allow an attacker to execute arbitrary code as part of the bootloader (thus compromising the entire chain of trust), or to perform permanent denial-of-service attacks”

Kretsar

Säkerhetsproblemen finns i kretsar från:

– Huawei / HiSilicon chipset [Huawei P8 ALE-L23]
– NVIDIA Tegra chipset [Nexus 9]
– MediaTek chipset [Sony Xperia XA]
– Qualcomm’s new LK bootloader
– Qualcomm’s old LK bootloader

Svårt

Det är svårt att gradera eller värdera allvarligheten i de nu hittade buggarna. Just nu finns inga mjukvaror som kan användas för en attack och det finns inga kända , rapporterade, incidenter vilket inte är detsamma som att det är vare sig sannolikt eller osannolikt att buggarna kan komma att exploateras.

Missa inte Mackens nya fråga om Apple Watch!
Share This