Så hanterar du prenumererade kalendrar i iOS 10 och iOS 11

Så hanterar du prenumererade kalendrar i iOS 10 och iOS 11

Normalt sett så kan de lägga till och radera kalendrar direkt i kalender-appen och så har det varit även med prenumererade kalendrar – fram till iOS 8. Sedan ändrade Apple hanteringen.

Numera så är hanteras alla prenumererade kalendrar som konton i iOS så ska du exempelvis radera en prenumererad kalender så gör du det under konton.

iCloud

Synkroniserar du dessutom dina kalendrar via iCloud så dyker de kalendrarna upp som iCloud-kalendrar i andra enheter än i den enhet där du lade in kalendern.

I din dator däremot så kan du fortfarande radera och hantera dina kalendrar direkt i kalender-programmet.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This