Läckan är ett medvetet sabotage, ingen visselblåsare

Läckan är ett medvetet sabotage, ingen visselblåsare

Med bara några dagar kvar till Apples keynote så sätter sig någon ned inne på Apple och lägger upp samtliga iOS 11-versioner på publika servrar men döljer dem bakom långa och krångliga adresser. Sedan skickar denne någon adresserna till 9 to 5 Mac och till Macrumors.

Det är inget visselblåsande, inget avslöjande av missförhållanden eller någon som vill rapportera några oegentligheter. Det är ett medvetet sabotage riktat mot Apple.

Skiljer sig

Det finns lite olika uppgifter om hur detta sabotage har gått till och också att det skiljer sig från läckan där mjukvaran till HomePod lades ut på en publik server. Den läckan (HomePod) tros ha varit ett misstag medan den här läckan var ett sabotage.

Det har spekulerats om att Apple gjort detta medvetet, som ett PR-trick. Jag har själv berört ämnet men landar i slutsatsen att det strider mot all logik.

Visselblåsare

I sammanhanget så har det också diskuterats om huruvida läckan inte borde vara skyddad, att det handlar om en källa som kontaktat journalister. Här finns dock en mycket viktig skillnad – det som läckts handlar inte om något annat än ett avslöjande av ett företags kommande och framtida produkter. Det är affärshemligheter som avslöjats och de omfattas inte av samma grundlagsskydd som annan information.

Det är inga missförhållanden som avslöjas, inga oegentligheter och även om den har stort allmänintresse så är det Apples information tills Apple anser att det är lämpligt att lämna ut den.

Så här gick det till

Låt mig dra det en gång till hur informationen läckts så att det blir helt glasklart:

iOS 11, Golden Master, för samtliga enheter lades upp på långa och krångliga adresser. Alltså adresser som det inte gick att gissa sig till. Bland dessa versioner fanns även med versionen för nya iPhone X, internt kallad D22.

Länkarna skickades sedan till 9 to 5 Mac och till Macrumors – två nyhetsbloggar som skriver och som bevakar Apple och Apples produkter.

Det är inget misstag, med risk för att låta tjatig så är det ett medvetet och i allra högsta grad straffbart sabotage. Jag är ingen expert på amerikansk lagar gällande industrispionage, sabotage och läckor av den har typen men jag har svårt att tro att det kan handla om något annat än fängelse i kombination med ett bötesstraff och skadestånd på avsevärda belopp. Dessutom är det högst sannolikt att läckor (sekretess) finns reglerat i anställningsavtalet mellan den enskilde och Apple.

Informationen

Sedan över till informationen och hur den använts, efter det att versionerna analyserats och gåtts igenom. Det kan ju tyckas vara ett hyckleri att å ena sedan säga att läckan är ett sabotage och å andra sidan använda, referera till och skriva om den information som har läckt ut. Jag har förståelse för den uppfattningen och jag jag har full förståelse för att Apple inte vill att det ska skrivas en enda rad om det som har läckt ut. Samtidigt hamnar vi i en minst sagt märklig sits om vi skulle låtsas som ingenting, gå vidare och invänta tisdagens keynote.

Inom journalistiken så finns det ett uttryck som heter konsekvensneutralitet och som i korthet betyder att det alltid finns någon som vinner och som förlorar på det du skriver. Därför ska du inte bry dig om det, som journalist. Du ska skriva. Detta sagt utan att göra anspråk på att vara journalist.

Bekräftelse

Mina egna källor, som tillfrågats, om hur detta har gått till sitter inte på några förstahandsuppgifter. De återger däremot det som redan framkommit – att detta var medvetet gjort och de har fått informationen via lite andra vägar än från nyhetsbloggar ute på nätet. Andrahandsuppgifter via andra kanaler för att uttrycka det kortfattat. Se det som en slags bekräftelse även om det inte handlar om förstahandsuppgifter om du vill. Det de säger motsäger i alla fall inte det som framkommit hittills.

Avslöjas

Jag är också övertygad om att Apple kommer att hitta läckan, förr eller senare. Hen torde ha lämnat digitala spår efter sig. Jag har svårt att tror att du kan sitta inne på Apple och flytta, kopiera och lägga ut länkar på Apples egna servrar utan att det finns spår kvar i loggar ch övervakningssystem. För tro mig, de anställda inom Apple övervakas.

Sedan kommer detta garanterat att få konsekvenser inför framtiden i form av ännu mer övervakning, kontroller och en ännu mera strikt hantering av information. För det är en annan ofta bortglömd aspekt av sabotage och läckor. Det blir mer övervakning för de som är kvar och  det blir mer krångel, passerkort, ID-kontroller och upprepade inloggningar för de ärliga, duktiga och lojala medarbetarna.

Länkar

BBC

Daring Fireball

 

Missa inte Mackens nya fråga om Apple Watch!
Share This