Högerextrema vanligaste gruppen bakom hot mot journalister | SVT Nyheter

Högerextrema vanligaste gruppen bakom hot mot journalister | SVT Nyheter

Var fjärde journalist utsattes för hot eller trakasserier förra året. Det visar en ny undersökning från Göteborgs universitet. För första gången framgår också tydligt vilka det är som hotar: Högerextrema grupper och rasistiska motiv är absolut vanligast.25 procent av Sveriges journalister upplevde hot eller trakasserier förra året. Bland motiven bakom hoten syns en tydlig trend: 83 procent av hoten kommer från män, och motiveras av en negativ uppfattning om hudfärg/etnicitet (54 procent) eller religion (30 procent).LÄS MER: Svenska medier: Hoten är organiserade och vill tystaI de fall den hotade journalisten kunnat urskilja en grupptillhörighet är högerextrema överlägset vanligast (43 procent). Därefter kommer antifeministiska grupper och organiserad brottslighet som står för sju procent av hoten vardera. Vänsterextrema grupper stod för 2 procent.

Källa: Högerextrema vanligaste gruppen bakom hot mot journalister | SVT Nyheter

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This