Därför fungerar inte LTE-versionen av Apple Watch i det svenska mobilnätet

Därför fungerar inte LTE-versionen av Apple Watch i det svenska mobilnätet

Apple Watch 3 finns i två versioner, med och utan stöd för LTE. I Sverige kommer inte LTE-versionen att säljas (inledningsvis) och det här är förklaringen varför.

LTE-versionen kan koppla upp sig mot telenätet, hämta och lämna data utan att vara beroende av din iPhone. Du kan ringa, ta emot strömmar musik med mera med LTE-versionen och poängen med den är att den fungerar mer självständigt än tidigare modeller. Den versionen kommer däremot inte att säljas i Sverige inledningsvis.

Förklaringen

Förklaringen är att Apple Watch 3 LTE innehåller det som kallas för ett eSIM. Ett digitalt SIM-kort istället för ett fysiskt SIM-kort. Detta för att spara plats i klockan. Det är här de svenska operatörerna inte riktigt vill vara med. De godkänner inte mjukvaru-SIM även om Telia har genomfört tester med tekniken bland annat i Estland.

Därför fungerar det inte att köpa en Apple Watch 3 LTE i USA eller i något av de andra länderna där den versionen av klockan kommer att säljas. Du kommer inte att kunna använda klockan i Sverige i så fall, inte uppkopplad med LTE i varje fall.

Utländskt konto

En annan fråga är om det inte skulle fungera med ett utländskt abonnemang, exempelvis ett brittiskt abonnemang och sedan använda roaming för att klockan att fingera i Sverige.

Till att börja med så finns det en tidsgräns för hur länge du kan vara utomlands inom ERU och fortfarande ha rätt till din datapott. För de flesta operatörer så handlar det om 30 dagar men det varierar. Operatörerna ville inte att användare ska teckna abonnemang utomlands, använda abonnemanget stadigvarande i ett annat land och så att söka utnyttja de nya roamingreglerna maximalt. Det finns skillnader i abonnemang mellan olika länder och de svenska operatörerna vill exempelvis inte få ett stort antal spanska kunder som tecknar svenska abonnemang därför att de spanska har sämre tilltagna datapotter (ett exempel).

Hindren

Till att börja med så fungerar Apple Watch LTE inte med roaming, vilket faktiskt Apple anger i beskrivningen av klockan. Det andra är alltså abonnemangsdelen. Ditt abonnemang kan sägas upp om det visar sig att du stadigvarande använder det i ett annat land.

Så vad är lösningen?

Vänta tills det kommer en LTE-version för det svenska mobiltelenätet. Då riskerar du inte att köpa en klocka som inte fungerar.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This