Tänk om Tim Took stod åtalad och åklagaren yrkade på 12 års fängelse

Tänk om Tim Took stod åtalad och åklagaren yrkade på 12 års fängelse

Tänk om Tim Cook stod åtalad för mutbrott och hade suttit fängslad sedan i februari i år. Tänk om Tim Cook riskerade 12 års fängelse. Tänk tanken för det är exakt det som har hänt men det är inte Tim Cook det handlar om utan om Samsungs högsta chef, Lee Jae-yong.

Formellt så är Lee Jae-yong inte den högst ansvarige, han är vice ordförande, men han är det i praktiken eftersom Samsungs högsta chef, Lee Kun-hee, drabbats av en stroke inte kan leda företaget. Tilläggas kan att Lee Kun-hee är hans far och Lee Jae-yong är sonson till grundaren av Samsung Lee Byung-chul.

Mutbrott

Lee Jae-yong anklagas för mutbrott och för att ha mutat bland annat den före presidenten i Sykorea, Park Guen-hye. Åklagarna i målet yrkar på minst 12 års fängelse och dom faller den 25 augusti. Lee Jae-yong nekar till alla anklagelser och han har gjort det genom hela rättsprocessen. Det handlar om miljontals dollar som betalats till valda delar av de politiska ledarna för att få skattelättnader och andra gentjänster.

För att förstå Samsung så måste du hålla i minnet att Sydkoreas ekonomi och Samsungs ekonomi nära nog är samma sak. Samsung är landets största och viktigaste företag, bitter konkurrent med Apple och samtidigt en av Apples viktigaste leverantörer.

Makten

Samsung har nära kopplingar till den politiska makten i Sydkorea och politiska ledare och företagsledare umgås privat.

Internationellt så har skandalen fått mycket stor uppmärksamhet och de stora nyhetsförmedlarna har rapporterat både från utredningen, rättegången och lämnat en utförlig bild av skandalens omfattning.

Här hemma

Här hemma i Sverige har skandalen inte alls fått samma bevakning. Här ligger fokus på en fd finansministers festande, Youtube-kändisar som gjort slut och artister som tackat nej till Allsång på Skansen. Jag har egentligen inga synpunkter på nyhetsbevakningen . Det är så det är. Ju längre bort desto mindre tenderar nyheten och bevakningen att bli men tillåter mig till att tro att bevakningen hade sett helt annorlunda ut om det istället hade varit chefen för Apple som stått inför rätta.

Länkar

South Korea’s presidential scandal

Samsung scandal: Who is Lee Jae-yong?

Prosecutors seek 12-year sentence for Samsung’s Lee Jae-yong

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This