Sparkad ingenjör beskyller Google för att vara Gulag

Sparkad ingenjör beskyller Google för att vara Gulag

Den sparkade ingenjören Mark Dawson tog snabbt chansen med sina femton minuter i medias fokus och anklagar nu sin förre arbetsgivare för att vara en slags Gulag.

Han har låtit sig intervjuas av flera representanter för den amerikanska extremhögern som naturligtvis snabbt sett sin chans att sopa till en hel tekniksektor i allmänhet och feminism i synnerhet. Apple, Google, Facebook, Microsoft och övriga företag hamnar närmast regelmässigt på kollisionskurs med Teaparty-rörelsen och med högljudda radiopratare, krönikörer och podcastare som befinner sig ännu längre högerut.

Grotesk

Dawsons anklagelse och liknelse ryska Gulag är direkt grotesk. Google betalar sina anställda goda löner med en lång av rad av förmåner som inkluderar allt från sjukvård, tandvård, barnomsorg, träningsmöjligheter och möjligheter att utvecklas vidare inom företaget.

Hela affären har lett till att Google med kort varsel valt att ställa in ett större möte där bland annat Mark Dawsons avskedande skulle diskuteras med hänvisning till de anställdas säkerhet. Google bedömer att det finns en risk för att anställda, som uttalar sig, kan komma att bli måltavlor för och pekas ut av extremhögerns talespersoner.

Tanken var att Google skulle svara på anställdas frågor och också förklara varför företaget anser att den nyligen presenterade policyn för jämlikhet, till stöd alla för alla likas värde och varför Google anser det så viktigt att vara ett blandat företag med anställda från olika bakgrund skulle förklaras och gås igenom.

Gulag

Gulag, “?????” på ryska, betyder ”Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger” och var benämningen på det sovjetiska system av koncentrationsläger, som påbörjats av Vladimir Lenin och som sedan under Josef Stalin byggdes ut i en mycket stor omfattning. Även efter avstaliniseringen fram till Sovjetunionens upplösning användes Gulaglägren som bestraffningsmetod. Den bredare allmänheten i väst fick kunskap om Gulaglägrens förekomst i första hand tack vare nobelpristagaren Aleksandr Solzjenitsyns böcker.

Wikipedia

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This