Snart kommer en Super Incubator

Snart kommer en Super Incubator

En ny typ av inkubator kan v ara på gang i Pokémon GO. den officiella appen har nyligen uppdaterats med ny text och ny kod där en sådan inkubator nämns.

Av beskrivningen att döma så är det en ny typ av inkubator som kläcker äggen snabbare men som bara fungerar en gang.-

“incubatorsuper.1_title” “Super Incubator”
“incubatorsuper.1_description” “A more powerful Egg Incubator helps Eggs hatch quickly. Breaks after one use.”
“item_incubator_super_name” “Super Incubator”
“item_incubator_super_desc” “A more powerful Egg Incubator helps Eggs hatch quickly. Breaks after one use.”

Pokemongohub.net

Missa inte Mackens fråga!
Share This