Skrämmande läsning om Donald Trump

Skrämmande läsning om Donald Trump

Politico har publicerat hela intervjun med Wall Street Journal, i oredigerad form, så som orden föll och det är direkt skrämmande läsning då det handlar om en intervju med en av världens mäktigaste män, den amerikanske presidenten.

Donald Trump har svårt att svara på även de enklaste frågor och han har uppenbara problem att föra ett längre resonemang. Han byter hela tiden ämne, kommer oavbrutet tillbaka till sig själv och hur duktig han själv tycker att han är i olika sammanhang.

Läs hela intervjun

Kunskaper

Det samlade intrycket är ett samtal med en person som saknar fundamentala kunskaper och som inte är kapabel att hålla en tanke i huvudet mer än några sekunder. Trump börjar med att föra ett resonemang, ramlar och återgår då konsekvent till sig själv och hur förträfflig han är på alla plan.

I Trumps värld så hyllar alla allt han gör och han är framgångsrik på alla plan. Det tycks vara det säkerhetsnät som han hela tiden faller tillbaka i, oavsett ämne, ämnets komplexitet eller ämne. Ur ett kunskapsmässigt perspektiv så är det svårt att dra några slutsatser vad Donald Trump kan eller inte kan. Hans ordval ligger på ett så naivt, närmast barnsligt plan, och han klarar som sagt inte heller att genomföra ett redigt, konsekvent och logiskt resonemang.han tycks helt tappa tråden innan han nått fram till något som ens kan liknas vid en slutsats.

 

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This