Hur kan du försvara James Damore?

Hur kan du försvara James Damore?

– Hur kan du försvara James Damore?
– Jag försvarar hans rätt att tycka det han tycker.
– Fast han är mot kvinnor i teknikyrken?

– I sitt svar, åtta sidor, på Googles policy så säger James Damore att han inte är mot kvinnor i tekniksektorn. Han skriver att anledningen till att det finns få kvinnor inom teknikföretagen är biologiska skillnader. En åsikt som jag inte delar på en enda fläck.
– Men du tycker ju att det är fel att sparka honom?
– I princip så tycker jag det är fel att sparka någon för dennes åsikter även om det finns undantag från den regeln.
– James Damore är mot kvinnor i tekniksektorn. Räcker inte det för att få sparken?
– Du har nu upprepat det påståendet två gånger. Jag har läst det han skrev, alla åtta sidorna, och Damore säger att han är för arbetsplatser med jämvikt mellan kvinnor och män och anställda med olika bakgrunder. Han är inte mot kvinnor, skriver han, utan det är hans förklaringar till varför kvinnor är i minoritet som det kan finnas anledning till att ha invändningar mot.
– Men om han som anställd motarbetar kvinnor, borde han inte få sparken då?
– Absolut men det har inte Google sagt att Damore har gjort. Det är det han skrivit som fått Google att reagera och ge honom sparken.
– Stöder du hans uttalanden och kampanj mot Google om att Google är som Gulag?
– Det är ju ren och skär idioti så det är väl självklart att att jag inte gör. Google är utifrån vad jag kan bedöma schysst arbetsgivare som erbjuder sina anställda en rad bra förmåner.
– James Damore har tydligen blivit hjälte inom den amerikanska högern också?
– Så klart, de kastar ju sig gladeligen över alla exempel som de kan använda för sin propaganda mot hela den amerikanska tekniksektorn, kvinnor, feminister och liberaler.
– Det har du inget emot?
– Det är beklagligt att James Damore låter sig utnyttjas av de kretsarna men fortfarande så handlar detta inte om vad Damore säger, skriver och tycker utan om hans rätt att göra det utan att få sparken.
– Skulle du inte sparkat honom?
– Inte för det han skrivit.
– Skulle du sparka någon för dennes åsikter?
– Skulle du komma in på kontoret med en svastika på armen eller hänga upp affischer med Lenin, Stalin och propagera för jakt på homosexuella, invandrare och anarki och revolution så skulle du ha svårt att jobba inom vårt företag.
– Varför är det värre än James Damore tycker?
– Någonstans måste du dra en gräns och våldsförespråkande extremister har jag oerhört svårt för.
– Skulle du ha anställt honom då?
– Det vet jag inte.
– Om du hade läst hans dokument innan han dyker upp på en anställningsintervju då?
– Då skulle jag fråga honom om dokumentet, ställt en rad frågor om vad han tycker och hur han ser på kvinnor, jämställdhet och hur det kan och bör hanteras på en arbetsplats.
– Skulle han ha fått jobbet efter det?
– Det beror på vad han har svarat precis som med vilken annan sökande som helst. När du ska anställa någon så väger du samman alla delar. Det är möjligt att Damore hade straffat ut sig på den här punkten och gjort sug omöjlig men det är också möjligt att han hade kunnat ge svar som hade gjort att han hade fått jobbet. Det kan jag inte svara på.
– Har du sparkat något för dennes åsikter?
– Jag har dessbättre inte sparkat många under alla  mina år i branschen. de få gånger det har hänt så har det handlat om helt andra saker.
– Har du anställt folk som inte tycker som du då?
– Ofta, en arbetsplats där alla tycker lika eller håller med chefen är ingen bra arbetsplats.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This